Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί Laser?

Τεχνολογία CO2 – Nd:YAG Laser

 


Γιατί Laser? κορυφή

Η μεγάλη ένταση ακτινοβολίας που συγκεντρώνεται στο σημείο εστίασης ενός Laser ισχύος προσφέρει πλήθος εφαρμογών στον τομέα της επεξεργασίας και κατεργασίας υλικών όπως συγκόλληση, κοπή, τρύπημα, επεξεργασία επιφανειών και επιμετάλλωση.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της δέσμης Laser είναι τα ακόλουθα:

  • H θερμοκρασία που αναπτύσσεται από το Laser σε μια δεδομένη διεργασία είναι συνήθως μικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί σε συνήθεις εργασίες με αποτέλεσμα η παραμόρφωση του υλικού να μειώνεται σημαντικά.
  • Δυνατότητα κατεργασίας σε μη προσιτή περιοχή
  •  Μεγάλη ταχύτητα κατεργασίας με αποτέλεσμα τον υψηλό ρυθμό παραγωγής
  • Εύκολη αυτοματοποίηση με έλεγχο του συστήματος κίνησης της κεφαλής μέσω υπολογιστή, παρέχοντας τη δυνατότητα για κοπή υλικών με μεγάλη ακρίβεια ακόμα και σε πολύπλοκα σχήματα
  • Αποφυγή φθοράς εργαλείου κοπής.

 


Τεχνολογία CO2 – Nd:YAG Laser κορυφή

Τα Laser που χρησιμοποιούνται ποιο συχνά στη βιομηχανία είναι τα Laser CO2 με ισχύ από 30W έως και 15kW και τα Laser Nd:YAG με ισχύ από 50W έως και 500W.

CO2:
Τα Laser CO2 χρησιμοποιούν μίγμα CO2, N2 και He (το Ν2 και He χρησιμοποιούνται για να βελτιώνουν την αποδοτικότητα του Laser).
Διεγείρονται με ηλεκτρικά μέσα δηλ. η άντληση επιτυγχάνεται περνώντας ένα αρκετά μεγάλο ρεύμα (dc ή παλμικό) δια μέσου του αερίου.
Είναι κατάλληλα για εργασίες σε μέταλλα ή σε μη μεταλλικά υλικά (πλαστικά, κεραμικά, γυαλί). Η ποιο ενδιαφέρουσα εφαρμογή ενός μέσης ισχύος Laser CO2 (500 W – 1kW) βρίσκεται στην περιοχή κατεργασίας μη μεταλλικών υλικών (κοπή και διάτρηση κεραμικών, για τη μικροηλεκτρονική, κοπή πλαστικών, υφασμάτων, ξύλου, δέρματος κ.λ.π.).
Μερικές από τις πιο σημαντικές εφαρμογές Laser CO2 υψηλής ισχύος (1kW – 15kW) συναντάμε στη βιομηχανία των αυτοκινήτων.

Nd:YAG (Laser Νεοδυμίου):
Είναι ο ποιο δημοφιλής τύπος Laser στερεάς κατάστασης. Το ενεργό μέσο είναι συνήθως κρύσταλλος Υ3 Al5O12 (κοινά αποκαλούμενο YAG Yttrium Aluminum Garnett ) στο οποίο μερικά από τα ιόντα Υ3+ έχουν αντικατασταθεί από Νd3+.
Για τη διέγερση των Laser Nd:YAG χρησιμοποιούνται λυχνίες Xe μέσης πίεσης (500-1500 Torr) ή και λυχνίες Kr υψηλής πίεσης (4-6 atm).
Η δέσμη ενός Nd:YAG Laser απορροφάται σημαντικά μόνο από μεταλλικά υλικά. Χάρη στη χαμηλή ισχύ του είναι περισσότερο χρήσιμο στη κατεργασία υλικών που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια και την ελάχιστη δυνατή θέρμανση (συγκόλληση ρελλέδων και μικροηλεκτρονικών, διάτρηση πολύ σκληρών υλικών όπως διαμάντι και ζαφείρι).