Ιστορικό

2002

Ίδρυση της εταιρίας και η εγκατάστασή της στο Λάκκωμα Χαλκιδικής

2003

10 Απριλίου: Συμμετοχή ως φορέας χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας ΠΕΝΕΔ 01ΕΔ481 με τίτλο «Ημιαγωγικές Οπτοηλεκτρονικές Διατάξεις Υπεριώδους Φωτός» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, με κύριο ανάδοχο φορέα του έργου το ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Κρήτης. 30 Απριλίου: Η εταιρία ολοκληρώνει τη κατασκευή του πρώτου πρωτότυπου συστήματος Laser CO2 30W για πειραματικούς σκοπούς 31 Οκτωβρίου: H εταιρία ολοκληρώνει τη κατασκευή του βιομηχανικού πρωτοτύπου Laser CO2 συστήματος (εξέλιξη του αρχικού) και ετοιμάζεται για την παραγωγή 50 συστημάτων μέχρι τέλος του 2003 15 Δεκεμβρίου: Κατατίθεται η πρόταση για ένταξη Επενδυτικού Σχεδίου ανάπτυξης της εταιρίας στη ΓΓΕΤ, και στα πλαίσια του προγράμματος ΠΡΑΞΕ Β'.